Concert na afloop

Herdenkingsconcert Grote Kerk Breda

4 mei 2017

Na afloop van de plechtige Dodenherdenking in het Park Valkenberg.
Aanvang:  20.45 uur

Einde      :   21.30 uur 

 Het Bredaas kamerkoor

 

CAPPELLA ex OCCASIONE (CEO)

 

onder de inspirerende leiding van Ruben de Grauw

 

 

Cappella ex Occasione (CEO) is een Bredaas kamerkoor dat bestaat uit 22 ervaren zangers. Het koor staat sinds de oprichting in 2006 onder de inspirerende leiding van dirigent en zanger Ruben de Grauw (1980). Ruben zoekt graag samenwerking met andere kunstminnende partijen en probeert
waar mogelijk concertuitvoeringen aantrekkelijker te maken door middel van een boeiende samenstelling van programma’s en een bijzondere podiumpresentatie gekoppeld aan een hoge uitvoeringskwaliteit. Hij hoopt hiermee een sleutel te vinden die leidt tot verbreding van de interesse voor koormuziek. Meer info: http://cappellaexoccasione.nl

Oorlog is helaas van alle tijden.

We herdenken jaarlijks de vele slachtoffers en vieren de bevrijding. Dat doen we op deze plek vanavond door de Vrede te bezingen. 

Het tweede werk, van Eric Whitacre, op tekst van E.E. Cummings beschrijft dit het allerbeste. hope, faith, life, love, dream, joy, truth, soul.        

In de verschillende muziekstukken komen deze emoties naar boven. Vreugde en geloof hoor je terug in de psalmen van Sweelinck. Hoop in de verstillende noten bij Da Pacem Domine van Arvo Pärt. Leven en liefde in het werk In Remembrance, waarbij de Canadese Eleanor Daley gebruik maakt van warme samenklanken. Ook de muziek van Philip Stopford kan je rustig over je heen laten komen. Het vertrouwen stroomt je tegemoet. Als afsluiting van het programma zingen we een hedendaags arrangement van een Amerikaanse folksong waarbij de stemmen zich opstapelen en de losse woorden van wederom E.E. Cummings weer terugkomen.

I’ve got peace like a river, love like an ocean, pain like an arrow in my soul

 

PROGRAMMA: 

  Componist Titel
     
1 Arvo Pärt Da pacem Domine
2 Eric Whitacre hope, faith, life, love
     
3 Theater door jongeren van podium Bloos en de Nieuwe Veste *
     
4 Jan Pieterszoon Sweelinck Pseaume 90
5 Philip Stopford  Do not be afraid
     
6 Theater door jongeren van podium Bloos en de Nieuwe Veste *
     
7 Jan Pieterszoon Sweelinck Pseaume 122
8 Eleanor Daley In Remembrance
9 Jonathan Dove Into Thy Hands
     
10 Theater door jongeren van podium Bloos en de Nieuwe Veste *
     
11 arr. Ronald Staheli  Peace like a River

 

Jongeren van Nieuwe Veste en Ctrl-f, de theaterwerkplaats van Podium Bloos, hebben ouderen geïnterviewd over de vlucht van Breda aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Die interviews vormen de basis voor de theatrale vertelling tijdens het concert. Theatermaker Jorg van den Kieboom heeft deze jongeren begeleid. Meer info: www.theaterwerkplaatsctrlf.nl.

Jongerenvoorstellingen vormen een wezenlijk onderdeel van Theater Na de Dam.
Dit jaar doet Breda voor het eerst mee. Meer info: www.theaternadedam.nl/over-ons

 

 

LIEDTEKSTEN en VERTALINGEN

 Da pacem Domine (2004/2006) – Arvo Pärt (1935)

A

Da pacem Domine in diebus nostris

M

quia non est alius

E

qui pugnet pro nobis

N

nisi tu, Deus noster.

 

A

Geef vrede Heer in onze dagen

M

want er is er niemand anders

E

die voor ons ten strijde trekt

N

dan alleen U, onze God.

 

hope, faith, life, love (1999) – Eric Whitacre (1970)

Tekst: E.E. Cummings

 Hope, faith, life, love

Dream, joy, truth, soul

 

Hoop, geloof, leef, liefde,

Droom, vreugde, waarheid, ziel

 

Psalm 90 – Jan Pieterzoons Sweelinck (1562 – 1621)

 Tu as esté, Seigneur, nostre retraicte,
Et seur recours de lignee en lignee:
Mesmes devant nulle montagne nee,
Et que le monde et la terre fust faicte,
Tu estois Dieu desia comme tu es,
Et comme aussi tu seras à jamais

 

Gij zijt, o Heer', van d' allervroegste jaren
Voor ons geweest een toevlucht in gevaren.
Eer berg en rots uit niet geboren waren,
Eer d' aarde rustt' op hare grondpilaren
Van eeuwigheid, o God Die eeuwig leeft,
Zijt Gij de God, Die eind noch oorsprong heeft

 

Do not be afraid (2010) – Philip Stopford (1977)

Do not be afraid, for I have redeemed you.

I have called you by your name;

you are mine.

 

When you walk through the waters ,

I’ll be with you;

you will never sink beneath the waves.

When the fire is burning all around you,

you will never be consumed by the flames.

 

When the fear of loneliness is looming,

then remember I am at your side.

When you dwell in the exile of a stranger,

remember you are precious in my eyes.

 

You are mine,O my child,

I am your Father,

and I love you with a perfect love.

 

Psalm 122 – Jan Pieterzoons Sweelinck (1562 – 1621)

Incontinent que j’eus ouï,

Sus, allons le lieu visiter,

Où le Seigneur veut habiter,

O que mon coeur s’est resjouï!

 

Or, en tes porches entreront

Nos pieds, et sejour y feront,

Jerusalem la bien dressée:

 

Jerusalem qui t’entretiens,

Unie avec tous les tiens,

Comme cité bien policee.

 

Ik ben verblijd, wanneer men mij
Godvruchtig opwekt: "Zie, wij staan
Gereed, om naar Gods huis te gaan;
Kom, ga met ons en doe als wij."

Jeruzalem, dat ik bemin,
Wij treden uwe poorten in;
Daar staan, o Godsstad, onze voeten.

Jeruzalem is wèl gebouwd,
Wel saâmgevoegd: wie haar beschouwt,
Zal haar voor 's Bouwheers kunstwerk groeten. 

 

 Into thy hands  (1996)– Jonathan Dove (1959)

Tekst: St. Edmund of Abingdon (1174-1243)

 

Into thy hands,

O Lord and Father,

we commend our souls

and our bodies,

our parents

and our homes,

 friends and kindred.

 

Into thy hands,

O Lord and Father,

we commend our benefactors

and brethren departed.

 

Into thy hands,

O Lord and Father,

we commend all thy people

faithfully believing,

and all

who need thy pity and protection.

 

Enlighten us

with thy holy grace

and suffer us never more

to be separated from thee.

 

Lord Jesus Christ,

mercifully grant to me

that the rest of my pilgrimage

may be directed according to thy will,

that the rest of my life

may be completed in thee

and my soul may deserve

to enjoy thee

who art eternal life for ever.

 

In uw handen

In uw handen

O Heer en Vader

Bevelen wij onze zielen

En onze lichamen

Onze ouders

En onze gezinnen

Vrienden en verwanten.

 

In uw handen

O Heer en Vader

Bevelen wij onze weldoeners

En broeders die reeds van ons zijn heengegaan.

 

In uw handen

O Heer en Vader

Bevelen wij heel uw volk

Dat trouw in u gelooft

En allen die

Uw medelijden en bescherming nodig hebben.

 

Verlicht ons

Met uw heilige genade

En sta niet toe dat wij ooit

Nog gescheiden worden van u.

 

Heer Jezus Christus

Geef in uw mildheid

Dat het vervolg van mijn pelgrimstocht

Naar uw wil moge verlopen,

Dat mijn resterende jaren

In u vervolmaakt mogen worden

En dat mijn ziel als beloning

Zich in u moge verheugen,

Gij die het eeuwige leven zijt.

 

 

In Remembrance – Eleanor Daley (1955)

 

Do not stand at my grave and weep;.

I am not there, I do not sleep.

I am a thousand winds that blow.

I am the diamond glint on snow.

I am the sunlight on ripened grain.,

I am the gentle morning rain.

And when you wake in the morning's hush,

I am the sweet uplifting rush

of quiet birds in circled flight.

I am the soft stars that shine at night.

Do not stand at my grave and cry;

I am not there, I did not die.

 

Sta aan mijn graf zonder verdriet

ik ben daar niet, ik slaap er niet

Ik ben de wolken, door de wind gewaaid

de sneeuw met diamant bezaaid

Ik ben de zon op het volle koren

de stilte van het ochtendgloren

waarin jij, die de dag begint

de cirkelvlucht van vogels vindt

Ik ben de lenteregens, zacht

de sterrenschitterring in de nacht

Sta aan mijn graf zonder een traan

ik ben daar niet, niet dood gegaan.

 

Peace Like a River – American folk Hymn; arr. Ronald Staheli

 I’ve got peace like a river,

in my soul,

 

I’ve got love like an ocean,

in my soul,

 

I’ve got pain like an arrow,

in my soul,

 

I’ve got joy like a fountain,

in my soul,