Concert na afloop

Herdenkingsconcert Grote Kerk Breda

4 mei 2018

Na afloop van de plechtige Dodenherdenking in het Park Valkenberg.

 

Het concert, dat voor iedereen vrij toegankelijk is, vangt aan om 20.45 uur en eindigt omstreeks 21.30 uur.

 

 

 

 m.m.v.

Jongeren van Theaterwerkplaats Ctrl-F
(Podium Bloos)
o.l.v.

Jos Schroevers

 

 

Beschrijving van de themathiek:

Dit jaar is het landelijke thema van de dodenherdenking "Verzet".
Waar herdenken vaak draait om stilstaan en terugkijken, is verzet juist een manier om in actie te komen met de blik gericht op een betere toekomst. De versmelting van deze twee thematieken vormt de rode draad van dit Herdenkingsconcert.

Als uitgangspunt nemen we het standbeeld en het verhaal van Judith, gemaakt door Daniel Steenbergen, dat sinds 1952 de Bredase Grote Markt siert.
Het Bijbelse verhaal van Judith vertelt over een vrouw die zich verzet tegen de belegering van haar stad. In plaats van haar lot af te wachten, grijpt ze in door met een list het kamp van de vijand binnen te dringen en hun legerleider te doden. Ze bevrijdt daarmee zichzelf en haar volk van de onderdrukking.

Ook in de Tweede Wereldoorlog pleegden mensen verzet: ze hadden het lef om in actie te komen tegen onrecht. Dat verdient lof en respect, en roept ook vragen op voor onze tijd: hoe kunnen we onszelf bewegen om in actie te komen tegen onrechtvaardigheid en niet te berusten in een mensonwaardig lot voor onszelf of onze medemens? Hoeveel durven we daarvoor op het spel te zetten? Hoe kunnen we in verzet komen zonder te vergeten dat onze vijand ondanks alles ook een mens is? Het standbeeld van Judith op de Grote Markt herinnert ons aan deze vragen, en roept ons op om niet te berusten in onrecht.

In het kader van het landelijke project “Theater na de Dam” hebben de jongeren van de theaterwerkplaats ctrl-f gesprekken gevoerd met ouderen over de vraag hoe het was om jong te zijn in oorlogstijd. Die interviews vormen de basis voor de theatrale vertelling tijdens het concert. Theatermaker Jorg van den Kieboom en choreograaf Heather Ware hebben deze jongeren begeleid.

  

PROGRAMMA:


• Kaddish - W. Francis McBeth

• David - Stephen Melillo

• Hope - Bart Picqueur

• La Mula - Oscar Navarro

 

Tijdens dit herdenkingsconcert worden de verhalen van de ouderen d.m.v. theatrale vertellingen door jongeren van de theaterwerkplaats ctrl-f, onderdeel van Podium Bloos, vervlochten met het verhaal van Judith.
De sfeer van stilstaan én actie ondernemen, terugkijken én vooruit kijken zal versterkt worden door de muziek van de Koninklijke Harmonie Cecilia Princenhage.

 

 

JUDITH

VREDESBEELD VAN DE STAD BREDA

 

Ontwerp: Niel Steenbergen (1911-1997)

 

Het monument herinnert de inwoners van Breda aan de strijd tegen de bezetter en de herwonnen vrijheid en vrede.

 

De teksten op de vier zijden van het voetstuk luiden:

 

'LEVEN IN VRIJHEID IS SPELEN VOOR GOD.'

'VERTROOSTING WELDE UIT BRONNEN VAN VERTROUWEN.'

'HUN WIL WAS WET / HUN WET WAS DOOD.'

'LEVEN VAN VRIJHEID BEROOFD IS LEVEN IN VERZET.'

 

Teksten: Karel Meeuwesse, 1952