Concert na afloop

Herdenkingsconcert Grote Kerk Breda

4 mei 2019

Na afloop van de plechtige Dodenherdenking in Park Valkenberg.

 

Het concert, dat voor iedereen vrij toegankelijk is, vangt aan om 20.45 uur en eindigt omstreeks 21.30 uur.

 

 

   CAPPELLA BREDA

o.l.v. Elisabeth Blom

 

PROGRAMMA:

 

• Delen uit Psalmenrequiem van Daan Manneke (1939)    voor koor en harp


  - Introitus
  - Kyrie Eleison
  - Graduale
  - Tractus
  - Offertorium
  - Interlude (harp solo)
  - Agnus Dei

  Harp: Astrid Haring

 

• Declamatie door Rob van Uden

 

• Curse upon Iron van Veljo Tormis (1930-2017)

   Solisten: Antoine de Thouars, Noël Casteleyn

 

• Exhortation van John Tavener (1944-2013)

 

Toelichting:

Psalmenrequiem, Daan Manneke
Een Requiem is traditioneel de aan de doden opgedragen mis, met een vaste structuur en vaste tekst. Ook het psalmenrequiem van de Bredase componist Daan Manneke heeft deze vaste structuur. Voor de tekst koos Manneke echter psalmteksten die passen bij het betreffende misdeel. Zo hoort u in het Introitus niet de bekende woorden ‘Requiem in aeternam’ maar ‘De profundis clamavi ad te’ (psalm 130: Uit de diepte roep ik tot u Heer) en wordt de tekst ‘Kyrie Eleison’ doorweven met ‘Miserere mei’ (psalm 51: Heb erbarmen met mij).

Curse upon Iron (banvloek over het ijzer), Veljo Tormis
Tormis, componist uit Estland, schreef dit werk in 1972. Het spreekt een banvloek uit over het ijzer, dat geladen is met dodelijke kracht. De tekst rept niet alleen van ijzer als bron van geweld, maar ook over andere meer moderne geweldsmiddelen, zoals napalm, plutonium en raketten. Het stuk is daarmee een aanklacht tegen oorlogsgeweld.
De Estse tekst die door Cappella Breda wordt gezongen, verhaalt van het ontstaan van ijzer, van het kwaad dat erin vaart; vertelt over de strijd die leidt van vreedzame toepassing van ijzer naar gebruik voor geweld; bevat een gebed om redding tegen een achtergrond van wapengekletter; brengt een boodschap: We leven op één en dezelfde aarde, samen zijn we één, land genoeg voor allen.
Het koorwerk wordt begeleid door een bezwerende sjamaandrum.

Voorafgaand aan Curse upon Iron hoort u een declamatie door Rob van Uden. Van Uden is diaken aan de Heilige Geest parochie in Rijen.

Exhortation , John Tavener
Cappella Breda sluit af met een monument voor de gevallenen. Exhortation is gecomponeerd ter nagedachtenis van allen die vielen in de oorlogsstrijd.

De tekst luidt:


They shall grow not old as we that are left grow old:
Age shall not weary them, nor the years condemn.
At the going down of the sun and in the morning
We will remember them.


Zij zullen niet oud worden, zoals wij die bleven oud worden:
Tijd zal hen niet vermoeien, de jaren veroordelen hen niet.
Bij zonsondergang en in de ochtend
Zullen wij ons hen herinneren.