Dit jaar luidde het thema "Vrijheid maak je met elkaar" en het accent op "Vrijheid en Identiteit".

Betty Adank, voorzitter Stichting 4 mei Breda noemde de begrippen "Vrijheid en Identiteit" enerzijds lastig, omdat ze op gespannen voet met elkaar staan.

Burgemeester Peter van de Velde benadrukte dat beide begrippen ook onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. In tijden van oorlog immers blijkt dat zonder vrijheid de eigen identiteit verdwijnt, terwijl vrijheid ook noodzakelijk is om een eigen identiteit te kunnen opbouwen.

Hij onderstreepte verder het belang en de waarde van vrijheid, dat impliciet door het monument "De Vlucht" wordt uitgebeeld. Duizenden Bredanaars sloegen op 12 mei 1940 op de vlucht voor het Duitse oorlogsgeweld. Helaas is er sindsdien  nog niet veel veranderd, want vandaag de dag zijn wereldwijd nog steeds duizenden mensen op de vlucht.


Na de burgemeester legden afvaardigingen van verzetsstrijders, (oud)militairen, religieuze instellingen en Molukse, Indische, Poolse en Joodse organisaties een krans of bloemen bij het monument.
Namens de basisscholen legde dit jaar een delegatie leerlingen van Jacintaschool uit Breda bloemen.

Het Klokkenluiders Gilde Breda luidde de klok van de Grote Kerk, vervolgens blies P. Jankowski de Last Post.

Aansluitend aan de twee minuten stilte om 20.00 uur speelde De TNT Postharmonie achtereenvolgens de volksliederen van Nederland, België, Canada, Groot-Brittannië en Polen.

Na de kranslegging door het bestuur van de Stichting 4 mei Dodenherdenking werd aan belangstellenden, die op individuele titel bloemen wilden leggen, de gelegenheid geboden.
Enkele honderden mensen waren bij de dodenherdenking aanwezig.

Na afloop was er een gratis concert in de Grote Kerk, uitgevoerd door het Breda's Mannenkoor.