Kranslegging

Kransen worden in onderstaande volgorde gelegd door en voor:

 • Namens Gemeentebestuur Breda door Burgemeester van Breda samen met de dichter(es) van het door haar zelf geschreven gedicht.
 • Door kinderen van een basisschool uit Breda:
  • "Een aantal kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool leggen samen met de burgemeester bloemen, waarmee de jongere generatie haar respect uitdrukt voor degenen die worden herdacht."                          
  • Dit jaar zijn kinderen van de Basisschool "De Tweesprong"  uit Breda hiervoor uitgenodigd. De kinderen van deze basisschool worden d.m.v. een aantal activiteiten voorbereid op de herdenking.
   Bezoek Kamp Vught - - Basisschool Het Noorderlicht (2019)
  • Alle overige kinderen uit het publiek worden verzocht samen met de burgemeester een bloem te leggen bij het monument.
 • Voor de omgekomen burgers in Europa
  • Voor alle burgers die tijdens of direct na de 2e Wereldoorlog in Europa zijn omgebracht of omgekomen;
   • omdat zij in verzet kwamen;
   • omdat zij werden uitgesloten, vervolgd en vermoord in concentratiekampen;
   • omdat zij het leven verloren door oorlogsgeweld of uitputting."
 • Voor de omgekomen burgers in Azië:
 • "Voor alle burgers die zijn omgebracht of omgekomen tijdens of direct na de 2e Wereldoorlog in Azië als gevolg van verzet, internering, oorlogsgeweld en uitputting."
 •  Voor de omgekomen militairen en het koopvaardijpersoneel:
  • "Voor alle militairen, koopvaardijpersoneel en anderen die in dienst van het koninkrijk zijn omgekomen."

 • Overige organisaties en personen.
 • Namens het Openbaar Bestuur.
 • Ingevolge een jarenlange traditie, stelt de STICHTING 4 MEI DODENHERDENKING BREDA de overige aanwezigen in de gelegenheid voor het persoonlijk leggen van bloemen.
 • De plechtigheid wordt afgesloten met het leggen van een krans door de STICHTING 4 MEI DODENHERDENKING BREDA
 

N.B.:  
Voor de krans- en bloemenleggers, die zich vooraf hebben aangemeld, zijn alleen op speciaal verzoek zitplaatsen gereserveerd.