Ook dit jaar was er grote belangstelling voor de Dodenherdenking in Breda.

Ruim voordat de plechtigheid bij monument 'De Vlucht' in het park Valkenberg gisteren begon, stond het publiek al rijen dik achter de dranghekken. Drie kwartier was amper toereikend om iedereen gelegenheid te geven bloemen bij het monument te leggen.

Tegen de klok van acht uur werd de kranslegging onderbroken en blies Paul Jankowski de Last Post, waarna twee minuten stilte volgden.

Na het spelen van de volksliederen van Nederland, België, Canada, Groot- Brittanië en Polen werd de ceremonie voortgezet.

Bijna 50 bloemstukken, afkomstig van veteranen, religieuze en maatschappelijke organisaties, politiek, ambassades en basisschoolleerlingen vonden hun weg naar het monument.

Als Nationaal Thema voor 2011 was gekozen voor 'Vrijheid ligt niet op straat'.

Burgemeester Peter van der Velden stond in zijn toespraak stil bij de recente onlusten in Egypte, Libië, Tunesië, Bahrein en Syrië. "Vrijheid is nog steeds niet vanzelfsprekend", zei hij. "Het is actueler dan ooit. We herdenken vandaag niet alleen de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, maar ook alle burgers en militairen die waar dan ook ter wereld zijn omgekomen bij oorlogs- en vredesmissies na 1945."

Vorige maand is in het Wilhelminapark een monument onthuld voor 118 Joodse Bredanaars, die na de Tweede Wereldoorlog niet zijn teruggekeerd uit de vernietigingskampen. De burgemeester was geraakt door een uitspraak van Dorine Manson, directeur van Vluchtelingenwerk Nederland.

"Haar gevoel is dat we ons steeds minder kunnen en willen inleven in mensen, die oorlogen meemaken of leven onder de druk van een totalitair systeem".

De Tweede Wereldoorlog ligt alweer 66 jaar achter ons. We hebben af en toe een flinke wake-up call nodig en alleen al daarom blijft het nodig dat wij ieder jaar herdenken."