Precies om  half  acht  ving  de plechtigheid aan. De erewacht en een delegatie Oud-strijders stonden  al  een  tijdje  voor aanvang van de plechtigheid in het gelid. De vlaggen van Nederland, België, Canada, Groot-Brittannië en Polen hingen in windstil weer en een scheidend zonnetje als zichtbaar  symbool  van treurnis half  stok.

Loco-burgemeester AIfred Arbouw  stond  in zijn  toespraak stil bij het motto van dit  jaar:  ‘Vrijheid geef je  door’ “Want,” zo  zei  bij, “We herdenken degenen aan wie we de vrijheid te danken hebben en we moeten stilstaan bij het verleden om te leren voor het heden”. 

Voormalig minister-president Ruud Lubbers, Minister  van  Staat, hield  zijn  toespraak kort. Hij legde de nadruk op het respect dat we  hebben voor de gevallen Poolse militairen met de woorden: “We herdenken in  en uit respect. Het respect dat we hebben,  ook  voor de Polen. De Polen die destijds Breda bevrijd hebben”.

Florentine van Rijn, leerlinge van het OLV-lyceum had de eer om het door  haar geschreven gedicht  ‘En steeds weer’ voor  te  lezen.

Tijdens de kranslegging speelde  het  Blazers  Collectief van De Nieuwe Veste o.l.v. Gerard de Krom passende muziek.  De  vele  bloemen  en kransen  werden gelegd door organisaties van oorlogsbetrokkenen, het provinciaal- en gemeentelijk bestuur, ambassades en maatschappelijke en culturele groeperingen.

Zes kinderen  van  de KBS Effen legden namens  alle  kinderen hun bloemen bij het monument.

De neergelegde bloemen van de omstanders maakten het beeld compleet.

De 4  mei Herdenking werd afgesloten met een gratis concert in de H. Antonius Kathedraal dat door het gemengd koor Cantabile op perfecte wijze werd verzorgd.