Burgemeester Depla bij de Dodenherdenking: 'Laten we zij aan zij staan'

Tekst: Wijnand Nijs (Breda Vandaag); Foto's: Perry Rovers 

Ondanks het koude weer werd ook dit jaar de herdenking In Park Valkenberg druk bezocht,

De jeugd had een centrale plek tijdens de ceremonie. Leerlingen van basisschool Het Noorderlicht bezochten Kamp Vught en legden een krans, terwijl Joep Wiertz van het OLV zijn gedicht 'Gevoel' voordroeg. Tientallen kinderen uit het publiek legden spontaan bloemen.

Burgemeester Depla benadrukte in zijn toespraak dat dit jaar Breda 75 jaar is bevrijd.
In oktober wordt dat groots gevierd en het maakt ook deze Dodenherdenking extra bijzonder, schetste hij.
"Dit jaar en in 2020 herdenken we en vieren we in heel Nederland dat we sinds 1944 en 1945 in vrijheid leven". "Herdenken en vieren als twee uitersten, maar onlosmakelijk met elkaar verbonden.
De verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog en de uitzinnige vreugde toen daar een einde aan kwam."
75 jaar is een lange tijd. Maar ook een periode waarin de oorlog nog dichtbij is. "In de vele herinneringen en in de verhalen van onze vaders en moeders en jullie opa's en oma's jongens en meisjes, voelt het alsof het gisteren was."
Hij refereerde aan de voortdurende dreiging van oorlog. "Ik schrik van het besef dat sinds de Tweede Wereldoorlog er wereldwijd nog geen dag zonder oorlog is geweest."
In zijn toespraak riep hij op tot verdraagzaamheid en vredelievendheid. "Sinds de komst van de digitale snelweg is afstand een relatief begrip en staan we altijd en overal met elkaar in contact. Meningen vliegen ons om de oren, tegenstellingen worden uitvergroot en onderscheid tussen feiten en nepnieuws is moeilijk te maken."
Volgens Depla heeft onzekerheid over waarheid of leugen weer onzekerheid en frustratie tot gevolg. "Dat is niet zoals we in Breda willen leven. Breda brengt het samen! In Breda zoeken we naar wat ons bindt, in plaats van wat ons scheidt."
"Samen betekent: verantwoordelijkheid dragen voor elkaar. In het besef dat we onze stad sámen maken. En dat alle inwoners van onze stad en dorpen daaraan kunnen bijdragen."
Juist daarom staat Breda vandaag stil bij vrede en vrijheid en bij de offers die daarvoor zijn gebracht. "En herdenken we vandaag tijdens de Nationale Herdenking alle burgers en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, en daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties."


In oktober viert Breda 75 jaar vrijheid. Depla haalde een uitspraak aan van één van de nog levende oud-strijders, de 99-jarige Marian Slowinski uit Warschau ."Hij zei in de Volkskrant: 'In Breda wonen de aardigste mensen van de wereld.' Laten we leven naar de woorden van Marian Slowinski. Laten we ervoor zorgen dat we zij aan zij staan, in plaats van tegenover elkaar. We kunnen daar allemaal aan bijdragen. Dat zijn we verplicht aan alle slachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen, aan iedereen die vocht voor onze vrijheid."
Depla haalde ook nog eens het belang van het herdenken aan. "We zien dat de belangstelling voor deze getuigenissen toeneemt. Omdat we niet willen vergeten, omdat we niet mogen vergeten."
Daarom vertelde hij het verhaal van het Joodse meisje Lien de Jong uit het boek 'Ver-geet-mij-niet', geschreven door Bart van Es. De Jong verloor haar hele familie tijdens de oorlog. Over hoe haar ouders, tante en neven en nicht om het leven kwamen.