Honderden toeschouwers bij monument De Vlucht
Jeugd staat centraal bij Dodenherdenking Breda

 foto Henk Ketelaars

Burgemeester Depla legt bloemen samen met leerlingen van basisschool De Springplank                           

Precies om half acht ving de plechtigheid aan. De erewacht, een peloton van de Natres en een delegatie van de Bond van Wapenbroeders, afdeling Breda met vaandel, stonden al een tijdje vóór de plechtigheid in gelid.
De vlaggen van Nederland, België, Canada, Groot-Brittannië en Polen hingen halfstok.
Tijdens de plechtigheid speelde de Nassau Harmonie Breda passende muziek en liet na twee minuten stilte de vijf volksliederen over het Valkenberg klinken.

Jeugd
Na het welkomstwoord van voorzitter Carel Hubert van de Stichting 4 mei Dodenherdenking Breda sprak burgemeester Paul Depla.
De jeugd stond bij hem centraal zowel in zijn toespraak als bij de kranslegging. Samen met leerlingen uit de groepen 7 en 8 van de basisschool ‘De Springplank’ uit Teteringen legde hij bloemen bij het monument. Een handeling die hij later nog eens herhaalde met alle kinderen die er als toeschouwer waren.
Depla opende met: “Dames en heren, jongens en meisjes,” en legde daarna de klemtoon op ‘jongens en meisjes’.

Verhalen
Depla vindt historische kennis van belang en wees op verhalen die uit die tijd tot nadenken stemmen. Zoals dat van Huub Sijsterman die tijdens de vlucht naar Antwerpen in de verte bommen ziet vallen en slachtoffers langs de kant ziet liggen. “Het is belangrijk dat we verhalen als deze blijven doorvertellen. Juist het delen van de geschiedenis geeft ons de gezamenlijke toekomst,” hield Depla de toehoorders voor. Bij de verzetsverhalen vroeg hij zich af in hoeverre wij openstaan mee te doen wanneer onder zulke oorlogsomstandigheden een beroep op ons zou worden gedaan.

Kranslegging
Sophie Embrechts, leerling van het Onze Lieve Vrouwe Lyceum droeg het door haar zelf geschreven gedicht ‘De Dam’ voor. Samen met de burgemeester legde zij de eerste krans.

foto Danny Touw

Onder de klanken van de Nassauharmonie volgden nog vele andere kransleggingen door vertegenwoordigers van organisaties van oorlogsbetrokkenen, het provinciaal- en gemeentelijk bestuur, ambassades, maatschappelijke en culturele groeperingen, stichtingen, overheden en politieke partijen.

 foto Danny Touw

Roman Figiel - 1e Poolse Pantserdivisie Nederland

Opvallend was de kranslegging van motorclub Veterans die met een delegatie bij de publieke kranslegging hun krans brachten.

The Last Post
Om precies 20u werd traditiegetrouw The Last Post geblazen gevolgd door twee minuten stilte. Het klateren van de fontein, de verkeersgeluiden. Slechts de zang van de merels was duidelijk hoorbaar.
“Goed dat we dit elk jaar weer mogen en kunnen beleven, ” liet een toehoorder die ook een bloem kwam leggen desgevraagd weten.

Twee minuten stilte
Elk jaar wordt op 4 mei ’s avonds om acht uur in het stadspark Valkenberg bij het monument De Vlucht twee minuten stilte in acht genomen. De 4 mei herdenking wordt traditiegetrouw afgesloten met een gratis concert in de Grote Kerk.

foto Danny Touw

Artikel Bredase Bode door Henk Ketelaar

Concert

Het concert in de Grote Kerk werd onder grote publieke belangstelling verzorgd door de Koninklijke Harmonie Cecilia uit Princenhage.o.l.v. Jos Schroevers.

Tijdens het concert voerden jongeren van Theaterwerkplaats Ctrl-f de voorstelling Heldendaden uit, gebaseerd op gesprekken met ouderen over hoe het was jong te zijn in oorlogstijd. Hun herinneringen en verhalen vormden samen met ander bronmateriaal de basis voor deze voorstelling.

foto's Danny Touw